Публічна Оферта про Укладення Договору Пожертви

1. Значення цієї публічної оферти
1.1. Відповідно до с. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України дана пропозиція єпублічною офертою (далі – «Оферта») і на цій підставі справжня оферта юридично рівносильна Договіру Пожертви, укладенному у письмовій формі, шляхом акцепту Оферти жертводавців.
1.2. Справжня публічна оферта є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерт-КР» (далі — «Одержувач»), реквізити якого зазначено в розділі 7 Оферти, укласти з будь‐якою особою, хто відгукнеться на Оферту (далі — «Жертводавці»), договір пожертви («Договір»), на умовах, передбачених нижче.
1.3. Оферта набирає чинності з дня, наступного за днем розміщення її на офіційному сайті Одержувача в мережі Інтернет, за адресою: www.expertkr.com.ua/donations/
1.4. Оферта діє безстроково. Одержувач має право скасувати Оферту в будь‐який час без пояснення причин.
1.5. До Оферти можуть бути внесені зміни, які набирають чинності з дня, наступного за днем розміщення Оферти в новій редакції на сайті Одержувача.
1.6. Недійсність одного або декількох умов Оферти не тягне недійсність всіх інших умов Оферти.
1.7. Місцем розміщення Оферти вважається місто Кривий Ріг, Україна.

2. Істотні умови договору
2.1. Предмет договору. Жертводавець безоплатно передає у власність Одержувача грошові кошти (пожертву) в загальнокорисних цілях.
2.2. Жертводавець самостійно визначає суму, різновид і спосіб здійснення пожертвування, або вибирає із запропонованих на офіційному сайті Одержувача варіантів.
2.3. Одержувач зобов’язується прийняти пожертву і використовувати її для досягнення статутних цілей. Якщо пожертва передана Одержувачу на конкретні заходи, акції, проекти і з об’єктивних причин не може повністю або частково бути витрачена згідно з призначенням, зазначеному Жертводавцем, Пожертвувач дає згоду на те, щоб Одержувач використав його пожертвування для проведення інших акцій, заходів, проектів в рамках статутної діяльності Одержувача.
2.4. За запитом Жертводавця (у вигляді електронного або звичайного листа) Одержувач зобов’язаний надати Жертвователю інформацію про те чи надійшли від нього пожертвування.
2.5. Одержувач публікує звіти про свою діяльність, використання коштів, що надійшли у вигляді пожертвувань, на сайті Одержувача за адресою: www.expertkr.com.ua/reports/.

3. Порядок укладення Договору
3.1. Договір укладається шляхом акцепту Оферти Жертводавцем.
3.2. Вчинення Жертводавцем будь‐якої з дій, передбачених розділом 4 Договору, вважається акцептом Оферти відповідно до с. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України. Акцепт є підтвердженням того, що Жертводавець ознайомився з умовами Договору і повністю з ними згоден.
3.3. Датою акцепту Оферти і, відповідно, датою укладення Договору є дата надходження грошових коштів від Жертводавця на розрахунковий рахунок Одержувача або платіжної системи, послугами якої скористався Жертводавець. Місцем укладання Договору вважається місто Кривий Ріг, Україна.

4. Окремі умови внесення пожертвування
4.1. Жертводавець може перерахувати пожертвування Одержувачу з використанням будь‐яких платіжних інструментів, зазначених на сайті Фонду за адресою www.expertkr.com.ua /donations/.
4.2. Жертводавець самостійно визначає суму регулярного (або разового) пожертвування шляхом вибору суми списання із запропонованих варіантів або введення свого варіанту.
4.3. При перерахуванні пожертви слід враховувати наступне:
4.3.1. Жертводавець може оформити на сайті www.expertkr.com.ua /donations/ доручення на регулярне (щомісячне) списання пожертви з банківської карти.
Доручення вважається оформленим після успішного завершення першого списання з карти із застосуванням 3DS аутентифікації в разі, якщо Пожертвувач підключив відповідну послугу у своєму банку для забезпечення додаткової безпеки при здійсненні онлайн‐платежів і одержанні повідомлення про успішне списання на електронну адресу Жертводавця, зазначений при оформленні доручення.
Доручення на регулярне списання діє до моменту закінчення терміну дії картки власника або до подачі Жертводавцем письмового повідомлення про припинення дії доручення. Повідомлення повинно бути направлено на електронну адресу, вказану на офіційному сайті ТОВ «ЕКСПЕРТ-КР», не менше ніж за 15 календарних днів до дати чергового автоматичного списання. Повідомлення повинно містити наступні дані: прізвище та ім’я, як зазначено на карті; маску картки (перші 6 та останні 4 цифри номеру), з якої здійснюється автоматичне списання коштів; електронну адресу, на який Одержувач надішле підтвердження про припинення регулярного списання.
4.3.2. Перерахування пожертвування на рахунок Одержувача шляхом списання коштів з рахунку мобільного телефону допускається тільки з номерів телефонів, оформлені на фізичну особу.
4.3.3. При перерахуванні пожертви шляхом оформлення списання з банківського рахунку у відділенні банку або через особистий кабінет на інтернет‐сайті банку Жертводавця або шляхом перерахування через відділення банку без відкриття банківського рахунку при призначенні платежу слід вказати «Пожертва на статутну діяльність» і за бажанням, додати назву проекту Одержувача, зазначеного на офіційному сайті.

5. Згода на обробку персональних даних
5.1. Перераховуючи пожертвування, Пожертвувач дає тим самим згоду на обробку Одержувачем його персональних даних, до яких відносяться (в залежності від способу перерахування пожертви): прізвище, ім’я, по батькові, адреса місця проживання, номер телефону, адресу електронної пошти.
5.2. Одержувач обробляє персональні дані Жертводавця в цілях виконання Договору, а також для інформування Жертводавця про діяльність Одержувача, зокрема про використання зробленої ним пожертви.
5.3. Одержувач зобов’язується не розкривати третім особам і не поширювати персональні дані Жертводавця без його письмової згоди, за винятком випадків вимоги даної інформації державними органами, що мають відповідні повноваження, а також випадків, коли Одержувач доручає третій особі вчинити від імені Одержувача щодо Жертводавця дії, неминуче включають в себе використання персональних даних.
5.4. Згода на обробку персональних даних дається Жертводавцем на невизначений термін. Згода може в будь‐який момент бути відкликана шляхом направлення листа за адресою, вказаною в розділі 7 Оферти, або на електронну адресу, вказану на офіційному сайті ТОВ «ЕКСПЕРТ-КР», в розділі “контакти”.
У разі відкликання згоди Одержувач зобов’язується протягом п’яти робочих днів знищити або знеособити персональні дані Жертводавця.
5.5. Пожертвувач дає згоду на отримання від Одержувача інформації щодо використання пожертви, програмах та важливі події Одержувача за допомогою електронних, поштових і СМС‐розсилок, а також за допомогою телефонних дзвінків. Жертводавець може в будь‐який момент відмовитися від одержання зазначеної інформації, направивши Одержувачу листа за адресою, вказаною в розділі 7 Оферти, або на електронну адресу, вказану на офіційному сайті ТОВ «ЕКСПЕРТ-КР», в розділі “контакти”.

6. Інші умови
6.1. Одержувач не несе перед Жертводавцем інших зобов’язань, окрім зобов’язань, зазначених у цьому Договорі.
6.2. У випадку виникнення спорів та розбіжностей поміж Одержувачем і Жертводавцем за цим договором, вони будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, суперечки і розбіжності, що можуть вирішуватися у відповідності з чинним законодавством України у судових інстанціях за місцем знаходження Одержувача.
6.3. Якщо грошова сума була перерахована Одержувачу помилково, та особі, що перерахувала грошові кошти, яка насправді не мала наміру зробити Одержувачу пожертвування, Одержувач має право повернути помилково перераховану суму. Для повернення помилково перерахованих коштів необхідно протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати перерахування пожертви подати директору Одержувача заяву в письмовій формі з поясненням причини помилкового переказу коштів і зазначенням банківського рахунку, на який Одержувач у разі задоволення заяви може перерахувати грошові кошти.

7. Найменування, адреса і банківські реквізити Одержувача
Інформаційне агентство ТОВ «ЕКСПЕРТ-КР»
Розрахунковий рахунок (у гривні)
Номер: UA943057500000026000053513214
Отримувач: ТОВ «ЕКСПЕРТ-КР»
ЄДРПОУ 40071669
Юридична адреса:
50065, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Соборності, будинок 32
Фактична адреса:
50065, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Соборності, будинок 32
Банк: в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
МФО банку 305750
Номер телефону: +38 (096) 555 12 95
Директор ТОВ «ЕКСПЕРТ-КР»
Валерій Анатолійович Ляшенко